Zapraszam do Business & Prestige na mój felieton A gdyby nie chodziło o to, żeby za wszelką cenę wygrać? czyli o tym …