Każda wolność – myśli, wyboru, słowa, gospodarcza, polityczna, religijna, jest wszystkim co – jako wolni i świadomi ludzie – rzeczywiście mamy. …