Separacja i rozwód w prawie włoskim. Droga pozasądowa. Polacy we Włoszech

Zgodnie z nowym włoskim prawem z 2014 r., nie jest już konieczne składanie wniosku do sądu w celu uzyskania separacji lub rozwodu, w przypadku obopólnej zgody. Można skorzystać z drogi pozasądowej – tj. udać się do adwokata we Włoszech lub skorzystać z procedury uproszczonej przed włoskim urzędem. Obie procedury przedstawiliśmu na portalu Polacy we Włoszech z którym wraz moimi partnerami z Divorzio Internazionale współpracujemy.

„Separacja i rozwód w prawie włoskim. Jak wygląda droga pozasądowa?”

Zgodnie z nowym włoskim prawem z 2014 r., nie jest już konieczne składanie wniosku do sądu w celu uzyskania separacji lub rozwodu, w przypadku obopólnej zgody. Można skorzystać z drogi pozasądowej – tj. udać się do adwokata we Włoszech lub skorzystać z procedury uproszczonej przed włoskim urzędem. Obie przedstawiamy poniżej.

Separacja i rozwód przed adwokatem.

W ramach tej opcji wystarczy zwrócić się do jednego lub dwóch adwokatów, po jednym dla każdego z małżonków. Pozwala to oszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Jest jednocześnie gwarancja, iż jest się pod opieką profesjonalnych pełnomocników. Adwokaci są upoważnieni do zredagowania ugody pomiędzy stronami, która zostanie jedynie przekazana włoskiej Prokuraturze (Procura della Repubblica – ma nieco szersze kompetencje niż polska prokuratura), w celu potwierdzenia braku przeszkód (gdy nie ma małoletnich dzieci) lub w celu jej zatwierdzenia (gdy są małoletnie dzieci). W szczególnych przypadkach prokuratura może przekazać ugodę do analizy Prezesowi Sądu w celu weryfikacji (gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci lub ugoda traktuje małżonków nierówno, na przykład jeśli chodzi o czas kontaktu dziecka z jednym i drugim rodzicem).

W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. mediacją wspomaganą, a sformułowane w ten sposób porozumienie ma pełną moc prawną w przypadku jego naruszenia. Adwokat może przekazać taką ugodę, przez niego poświadczoną, do Urzędu Stanu Cywilnego danej gminy. Porozumienie to jest również tytułem egzekucyjnym jak wyrok lub ugoda sądowa.

Procedura uproszczona przed Urzędem Stanu Cywilnego.

Taka procedura, zgodnie z nowymi przepisami, może zostać przeprowadzona przez byłych małżonków, bez potrzeby udziału adwokata, w przypadku braku małoletnich dzieci i braku konieczności podziału majątku małżonków

Zapraszamy do lektury. Tekst dostępny jest tu.

2+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Zostaw komentarz