O co chodzi w sprawie znieważenia godła przez Nergala?

Slepym Okiem Temidy Nergal

„Czy oni wszyscy naprawdę nie mają się czym zajmować? Ten proces to wyrzucanie pieniędzy nas wszystkich – podatników!” – czyli kto co twierdzi w sprawie karnej o publiczne znieważenie godła Polski?

Tekst mojego autorstwa ukazał się na portalu Imponderabilia Sądowe i dostępny jest w oryginale TU.

Co się tak naprawdę wydarzyło?

Adam Nergal Darski zlecił wybitnemu specjaliście – Rafałowi Wechterowiczowi (twórcy grafik dla takich gwiazd jak Slayer, Michael Jackson, Rolling Stones, Grateful Dead, Lady Gaga i Ramones) stworzenie wzoru do polskiej trasy koncertowej zespołu Behemoth zatytułowanej „Rzeczpospolita Niewierna”. Rafał zaproponował Nergalowi kilka wzorów, a ten wybrał jeden z nich. Z kolei Maciej G. sprzedawał odzież z tą grafiką w internecie udostępniając tym samym grafikę publicznie (notabene tak jak po rozpoczęciu sprawy rozpowszechniały ją wszystkie media w Polsce). W trakcie trasy koncertowej grupy niezadowolonych chrześcijan organizowały protesty w miejscach, w których odbywały się koncerty. Trzech polityków złożyło zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym znieważeniu godła RP.

Co twierdzą ci, którzy zawiadomili prokuraturę?

Twierdzą, że:

  1. „gdyby takie faux pa przydarzyłoby się innemu artyście, to pewnie nawet by nie zareagowali, ale pan Darski jest znany ze znieważania symboli religijnych i to wszystko wpisuje się w swoisty „branding” zespołu i jego tras koncertowych”.
  2. „wieloletnia praktyka zespołu w profanowaniu symboli szczególnego kultu (np. krzyż) daje jasny obraz intencji muzyków, którą oprócz informacji o koncercie jest publiczne znieważenie symbolu narodowego”
  3. „patrząc na sprawę znieważenia godła, trzeba rozpatrywać to w szerszym kontekście” bowiem należy pamiętać, że to jest „(…) karykatura [godła – przypis mój] wraz z tytułem trasy koncertowej „Rzeczypospolita Niewierna”, odwróconym krzyżem w grafice i wieloletnią praktyką zespołu w profanowaniu symboli szczególnego kultu (np. krzyż) (…).”
  4. „umieszczono w centralnym miejscu odwrócony krzyż, dorysowano rogi na głowie orła, umieszczono trupie czaszki na skrzydłach oraz dorysowano z dwóch stron węże (…) znieważenie to dokonane jest poprzez deprecjonowanie krzyża i umniejszenie Godła w kontekście symboli satanistycznych. Napis umieszczony nad wizerunkiem orła nie wywołuje mojego aż tak wielkiego oburzenia, ponieważ Polska jest państwem szanującym wolność religijną. (…).

Jeden z zawiadamiających polityków „prywatnie jako chrześcijanin lubi Pana Adama D. („Nergala”) i życzy mu jak najlepiej”.

Co twierdzi prokuratora?

Prokuratura twierdzi, że:

  1. Nergal znieważył godło przez zlecenie stworzenia grafiki mającej promować trasę koncertową zespołu muzycznego Behemoth o nazwie Rzeczpospolita Niewierna, a następnie upublicznił ją. Rafał Wechterowicz mu pomógł tworząc tę grafikę i wprowadzając do niej elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie celem nadania wizerunkowi godła RP treści ideowej różnej od właściwej mu historyczno-państwowej, a nawiązującej do ideologii satanizmu. Z kolei Maciej G. znieważył godło przez rozpowszechnienie jej w przestrzeni publicznej – sieci internet.
  2. Głównym celem działania oskarżonych była promocja zespołu Behemoth. Ta promocja trwa nadal i wszyscy jesteśmy uczestnikami tego przedstawienia. Oskarżeni celowo dokonali znieważenia godła Polski, ponieważ proces jest medialny i jest to idealny moment do promocji. Dowód oskarżeni przedłożyli sami.
  3. Oskarżeni działali w zamiarze bezpośredniego znieważania godła Polski.
  4. Zachowanie oskarżonego Adama Darskiego w dniu 08 marca br. również było prowokacja z jego strony, gdyż miało to miejsce na dwa tygodnie przed pierwszym terminem rozprawy.
  5. Biegły z heraldyki wskazał, iż plakat zespołu Behemoth był wzorowany, a biegły z zakresu historii wskazał, iż grafika plakatu opierała się na godle Polski. Znieważenie godła Polski polega również na zdjęciu korony orła i przekształceniu w rogi.
  6. Działanie oskarżonych było od początku nastawione na zysk.

Co twierdzą oskarżeni?

Absolutnie nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Zarzuty uważają za absurdalne i polityczne. Nigdy ani nie mieli zamiaru ani nie godzili się na to by znieważyć godło. W pozostałym zakresie twierdzą tak jak obrona.

A co twierdzi obrona?

Obrona twierdzi, że:

1.      Orzeł z plakatu to ewidentnie nie orzeł z godła, o którym mówi konstytucja i ustawy.

2.      Przedmiotem czynu zarzuconego oskarżonym nie było godło RP, nie można im przypisać działania z zamiarem znieważenia, zaś sam wzór graficzny, będący przedmiotem postępowania, stanowi wizję artystyczną jego autora, właściwą z punktu widzenia dziedziny sztuki, którą wykonuje zespół Behemoth, ukształtowany zgodnie z wizerunkiem zespołu, przy czym elementy występujące na tym wzorze obiektywnie nie mogą godzić w wartości związane z trwałością Państwa Polskiego.

3.      Zawiadamiający w rzeczywistości poszukują ochrony nie samego godła RP, ale własnych uczuć religijnych. Adam Nergal Darski jest dla nich kozłem ofiarnym, a twórczość zespołu Behemoth powinno się według nich ocenzurować.

4.      Każdy dziennikarz w Polsce powinien być oskarżony w sprawie skoro tak samo jak Maciej G. upublicznił grafikę w mediach.

Co „mówią” przepisy?

Konstytucja (art. 28. ust. 1,4,5)

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
 

Kodeks karny (Art. 137. § 1)

Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawa o godle (…) Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 2.

1.      Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

2.      Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 1.

Art. 16.

1.      Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.

2.      Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

Co zdecydował Sąd I instancji?

Wszyscy są niewinni. Orzeł z plakatu to nie orzeł z godła. Żaden z oskarżonych ani nie miał zamiaru znieważenia godła ani się na to nie godził.

Co na to „statystyczny”, średnio zainteresowany sprawą mieszkaniec RP?

„Czy oni wszyscy naprawdę nie mają się czym zajmować? Ten proces to wyrzucanie pieniędzy nas wszystkich – podatników!”

Tekst: Małgorzata Ciuksza

Ilustracja: Ślepym Okiem Temidy

0
Zostaw komentarz